۱۴۰۱ هفتم آذر
مدير آموزش و تحقيقات
 
 دكتر فاطمه آذركيش  مدير آموزش و تحقيقات
 

 رزومه (CV)

 
سوابق تحصيلي
 

شهر محل تحصيل

دانشگاه محل تحصيل

مقطع

گرايش

رشته تحصيلي

مشهد

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

كارشناسي

-

مامايي

مشهد

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

كارشناسي ارشد

آموزش مامايي

مامايي

مشهد

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دكتراي تخصصي

-

بهداشت باروري

 
 
 
 
 
 
 مديريت امور آموزشي يكي از واحدهاي تابعه معاونت آموزشي دانشكده است . مديريت كليه امور آموزشي دانشجويان را از آغاز ثبت نام تا بعد از فراغت از تحصيل به عهده دارد ، شرح وظايف اين مديريت و واحدهاي تابعه آن به شرح ذيل است:

 

  

الف - وظايف مديريت امور آموزشي وتحصيلات تكميلي

 

          1- مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفتهاي علمي و عملي آنان.

          2- تهيه و تنظيم اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آنها پس از تصويب .

          3- مطالعه و بررسي آيين نامه هاي آموزشي وارائه پيشنهادات لازم به شوراي آموزشي دانشكده.

 و شوراي عالي برنامه ريزي براي بازنگري و بهبود آنها.

          4- رسيدگي به برنامه هاي آموزشي دانشكده و اظهار نظر در مورد تغيير يا توسعه آنها.

          5- بررسي واظهار نظر درخصوص راه اندازي رشته هاي جديد مصوب.

          6- بررسي و اظهار نظر در خصوص راه اندازي رشته هاي جديد غيرمصوب و ارائه پيشنهادات لازم به

  شوراي عالي برنامه ريزي براي تصويب آنها.

         7- برنامه ريزي آموزشي وارزيابي دانشجويان .

         8- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقرارت آموزشي.

       9- همكاري با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در جهت اجراي برنامه هاي ارتقاء كيفيت آموزش.

       10- تشكيل شوراي آموزشي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشكده و تهيه دستور جلسات

  و صورتجلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا

       11- تشكيل كميسيون نقل و انتقالات دانشكده و تهيه صورتجلسات آن.

       12- نظارت بر برگزاري صحيح و سالم امتحانات.

       13- برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي در داخل و خارج از كشور به منظور انجام مبادلات

 دانشجويي و آموزشي.

       14- تهيه و تنظيم تقويم دانشكده براساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و ابلاغ به واحدهاي آموزشي.

       15- نظارت بر صدور ريزنمرات و گواهينامه ها، دانشنامه ها و تاييديه‌تحصيلي دانش آموختگان.

       16- نظارت بر صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل دانشجويان و معرفي به نظام وظيفه دانشجويان متقاضي

 خروج از كشور.

      17- نظارت بر امور مربوطه به وظيفه عمومي دانشجويان .

      18- نظارت بر امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان .

      19- پيشنهاد به شوراي آموزشي دانشكده درخصوص شرايط نقل وانتقالات دانشجويان و نظارت بر حسن اجراي   مصوبات در اين خصوص.

      20- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات دانشجويان رشته هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذي صلاح.

      21- نظارت بر امور فرآيندهاي مختلف حوزه از جمله فارغ‌التحصيلان، انتخاب واحد، ثبت واحد  

 


تاریخ به روز رسانی:
1395/03/03
تعداد بازدید:
3974
Powered by DorsaPortal