خبر فوری:
واحد نقل و انتقالات و دانشجویان شهریه پرداز
واحد نقل و انتقالات و امور دانشجویان شهریه پرداز
کارشناس واحد:مریم خاشی ناصری 
شرح وظایف: 

1- رسیدگی به کلیه درخواستهای متقاضیان انتقال ،تغییررشته به این دانشگاه با توجه به آئین نامه آموزشی .

2- صدور مرخصی تحصیلی دانشجویان پس از وصول نامه از دانشکده های ذیربط وبررسی با مقررات آموزشی .

3- صدور حکم انصراف ویا اخراج دانشجو پس از اخذ گزارش از دانشکده های ذیربط وبررسی پرونده واعلام به وزارت متبوع جهت گرفتن مجوز تحویل مدارک تحصیلی به ذینفع .

4- ارزیابی وعملکرد معاونت آموزش وجهت ارسال به دستگاه های اجرائی کشور.

5- تکمیل شاخص های اختصاصی معاونت آموزش .

6- رابط آماری معاونت آموزشی با مرکز آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه وسایر واحدهای تابعه .

7-  درخواست  ریز نمرات دانشجویان  جهت معادلسازی  واحدها.

8- سایر امور محوطه  جهت ارسال به دانشکده های ذیربط وپیگیری آنان

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/29
تعداد بازدید:
4177
Powered by DorsaPortal