خبر فوری:
اعضای هیئت علمی
دكتر كريم حاتم نهاوندي
استاديار انگل شناسي پزشكي
karim.hatam@gmail.com

 

 دكتر آسيه دژكام
استاديار - متخصص كودكان
rozhind1393@gmail.com
 
 

زهرا رهدار
كارشناس ارشد پرستاري داخلي و جراحي
zahra.rahdar.1234@gmail.com
 
 
 دكتر الهام حيدري
استاديار آناتومي و جنين شناسي
 elham.heidari.f@gmail.com
 
 

دكتر فرزانه فرجي شهريور
استاديار فيزيولوژي
faraji_farzaneh@yahoo.com
 
 

بي بي زهرا موسوي
كارشناس ارشد هماتولوژي
 zm68_hemato@yahoo.com
 
 

حامد فريدي 
كارشناس ارشد بهداشت محيط
hamedfaridi@yahoo.com
 
 
 حسن شريفي پور
كارشناس ارشد پرستاري داخلي و جراحي
sharifi9879@hotmail.com
 
 

 دكتر آرزو پيرك
استاديار بهداشت باروري
pirak.arezoo@yahoo.com
  
 

دكتر عبدالكريم موذني رودي
استاديار بيوشيمي
ak.moazeni@gmail.com
 
 

 خانم تهمينه صالحيان
كارشناس ارشد پرستاري
 tahminehsalehian@gmail.com
 
 

اسعد فتحي
كارشناس ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي
asadfathi@yahoo.com
 
 

مژگان جمالزهي
كارشناس ارشد اپتومتري
 opt.mjamalzehi@ymail.com
 
 

محسن حسين بر
كارشناس ارشد روانشناسي باليني
mnhosbr@gmail.com
 
 

دكتر سجاد يعقوبي
دكتراي تخصصي باكتري شناسي پزشكي
sajadyaghuby@yahoo.com
 

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/26
تعداد بازدید:
10325
Powered by DorsaPortal